Baskı

Matbaamız sürekli güncellenen baskı donanım ve yazılımdaki son gelişmeleri yakından takip etmektedir. Matbaamızın ana üretim tesisleri en yüksek kalitede baskı yapan Komori, Ryobi, Roland ve Heidelberg baskı makineleriyle donatılmıştır. Ofset baskı makinalarında CIP4 renk teknolojisi kullanılmaktadır. Böylece kalıba pozlanan değerler baskı makinasına otomatik olarak yansıtılır.

Baskı - Kültür Sanat Basımevi | (0212) 674 00 21

Baskı Makine Parkurumuz

1x 70x100 5 Renk + Lak Komori

1x 70x100 4 Renk Komori

1x 70x100 2 Renk ve Perfektörlü Roland
 
1x 35x50 2 Renk Ryobi

Baskı Sanatının Tarihsel Gelişimi

Baskı - Kültür Sanat Basımevi | (0212) 674 00 21MÖ 4000 lerde yazının bulunuşuyla yazılı eserleri yaymak ve saklamak amacıyla pekçok teknik araştırılmıştır. İlk baskı eserleride Yontma Taş Devrinde mağaralarda başlamıştır.
Baskı yapmayı öğrenen ilk insanlar taş, metal, tahta gibi malzemelerle kalıplar yapıp bunların yardımı ile resimleri çoğaltmışlardır.
Baskı alanındaki ilk uygulamalara yüzyıllar önce Mezopotamyada rastlanılır. Tarihte günümüze ulaşan en eskı baskı eserleri mühür, metalden, değerli yada yarı değerli taşlardan yapılan küçük damgalardır.

Bu mühürlerde yazı veya resim mührün tabanına ters olarak kazılır ve kil, papirüs, parşömen yada deri üzerine baskı yapılırdı.
İlk zamanlarda kil, papirüs, parşömen yada deri gibi malzemelere yapılan Baskı Kağıdın bulunmasıyla hızla yayıldı.
 

Geçmişte Baskı Örnekleri

Baskının en ilkel örneği sayılabilecek bir uygulamayı günümüzden2800 yıl kadar önce Sümerlerde ve Mezopotamyada görüyoruz. Burada, silindir biçiminde bir kalıbı balmumu yada kil üzerinde yuvarlayarak, kalıptaki yazı veya şekli kopyalıyorlardı.
Daha sonralarıda Çin'de tahtadan kalıplar kullanılarak baskı yapıldı , 11.yüzyılda tahtadan tek tek oyulan harfler baskıda kullanıldı. Ancak 40000 harfin kullanıldığı Çin Alfabesi baskının gelişmesine pek uygun değildi.
 

Tahtadan Harflerle Baskı Yöntemi

Baskı - Kültür Sanat Basımevi | (0212) 674 00 2115 Yüzyılda tahtadan harflerle baskı yöntemi Avrupa'da kullanılmaya başlanıldı. Dünyadaki hızlı teknik gelişmeler diğer bütün alanlarda olduğu gibi Baskı tekniklerini, Baskı makine ve teçhizatınıda geliştirmektedir. Gelişen Baskı teknolojisi sayesinde maliyetler artmakta ve kalite yükselmektedir.
Baskı pek çok teknolojide yaşanan gelişmeleride bünyesine alarak gelişmektedir. Örneğin Eloktronik, Kimya, Makine gibi sanayilerde Baskı Tekniklerinin gelişmesine fayda sağlamaktadırlar.
 

Baskı Tekniklerinin Gelişimi

Özellikle Bilgisayar Teknolojisindeki gelişmeler Baskı işlerinde çok büyük bir güç sağlamıştır.
Öncelikle Doğuda gelişen tahta baskı teknikleri Çin'den Japonya'ya oradanda Batıya yayılmıştır.
11. YYda Çin'de tipo baskı sisteminin ilk modeli oluşturuldu. Artık metni oluşturan şekil ve harfler kalıpları yapılarak bu kalıplar birden fazla baskı kullanılıyordu.
Avrupada matbaacılık Marco Polo2nun Çin^de gördüğü ağaç baskı bloklarıyla basım yöntemi ksilografi 14. yy dan sonra ortaya çıktı. Avrupada ilk önceleri dini eserler basıldı. Oymacılıklabirlikte bir kaç sayfa eserler bsımı yapılabilmeye başlanıldı. Burada en büyük sorun tahta harflerin çabuk yıpranması ve fazla tiraj yapamamktı.
Harfler daha sonra daha dayanıklı metallerle pirinç veya tunç kullanılarak yapılmaya başlanıldı.
Yüksek Baskı Tekniğini harflerle kullanan Mainzli Johann Gensfleish zum Gutenberg 1450 de grafik tasarım ve baskı teknolojisini geliştirdi.
15. yy da Gutenberg ve arkadaşlarının o zamana kadar bilinen baskı tekniklerinden farklı bir teknikle kitap basımında başarılı olmaları bu konuda yepyeni ufuklar açtı.
Gutenberg sisteminde harfler tek tek dökülerek baskı için hazırlanıyordu.
 

Günümüzde Baskı Teknolojisi


Baskı işlemler ve matbaacılık önceleri dini çevrelerce engellemeler karşılaşsada 18. yy dan itibaren iyice gelişti ve 1900 lerin başında Ofset Baskı tekniği ile yeni bir devir açıldı.
İlerleyen yıllarda ofset baskıda gelişerek günümüzdeki dijital baskı dediğimiz teknolojiye ulaştı.
Önceleri Ofset Baskı hazırlığında ve baskı makinelerinin kumanda kısmında kullanılan bilgisayarlarda geliştikçe baskı teknolojisi iyice gelişti.

Günümüzde Baskı Makineleri

Baskı - Kültür Sanat Basımevi | (0212) 674 00 21
SİPARİŞ VE TEKLİF İÇİN TIKLAYIN!